Sajtóközlemény a víz világnapja alkalmából

Európai Uniós támogatásból vízbázisvédelmi projekt valósult meg a Zemplénben

Mennyit ér egy pohár víz Ricsén?

Az országban elsők között, Ricse Nagyközség Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív programja keretében 105 millió forint, 100%-os európai uniós támogatási forrásból megvalósította a Bodrogköz északi részén, sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázis ellenőrző vizsgálatát. A felszín alatti ivóvízbázis állapotának folyamatos vizsgálata elengedhetetlen annak érdekében, hogy minden háztartásban tiszta, és az uniós normáknak megfelelő víz kerüljön a poharakba.

Ricse, 2010. június 8. - Tudta-e Ön, hogy bár Földünk 70%-át víz borítja, annak csak 1%-a fogyasztásra is alkalmas édesvíz?
Nemcsak globális feladat, hanem Magyarországon és a Zemplénben is stratégiai jelentőségű kérdés az ivóvíz minőségének javítása. Annak ellenére, hogy az országba érkező folyók és a csapadék évente átlagosan annyi vizet szállítanak, amellyel negyedrészig meg tudnánk tölteni a Balatont, a hazai vízellátás meghatározó módon mégis a felszín alatti vizekből táplálkozik. Felszín alatti vizeink minősége még általában kedvező, ugyanakkor a talajvizek, azaz az első vízadó réteg vizei már több helyen szennyezettek.

Ami a felszín alatt van...
Ideális esetben a talaj természetes szűrőképességének köszönhetően a felszíni vizek megtisztult állapotban kerülnek az alsóbb vízadó kőzetrétegekbe. A Vízművek aztán a megtisztult vizet nagymélységű víznyerő kutakkal innen termelik ki. További tisztítás után a víz a vízvezetékekbe, és onnan egyenesen a lakásokba jut.
Ugyanakkor a csapadék a talajba szivárogva magával viszi a felszínen elhelyezett vízben oldható szennyező anyagokat, amelyek egy lefelé történő áramlás útján egyre mélyebbre és mélyebbre kerülnek. Ennek a természetes áramlásnak "köszönhetően" rossz esetben az ember a saját hulladékát láthatja viszont akkor, amikor ivóvízét kitermeli.

A megoldás: egy korszerű ellenőrző rendszer
Először az 1987-ben végzett vízminőségi vizsgálatok világítottak rá arra a problémára, hogy a Ricse körzetében a vízkészlet sérülékeny földtani környezetűnek minősül. A sérülékenység azt jelenti, hogy sok helyen hiányzik az a felső vízzáró kőzet réteg, amely megvédené a rétegvizeket és így ivóvízkútjainkat a felszíni szennyeződések mélybe szivárgásától. Megfelelő védelmi intézkedések nélkül az ilyen területek ivóvíze akár pár év alatt is elszennyeződhet!
Ezt a sürgető problémát ismerte fel Ricse Nagyközség Önkormányzata, amikor 2008-ban magyar és európai uniós pályázati forrásból vízbázisvédelmi projekt megvalósításába kezdett. A projekt eredményeként kiépült Ricse Körzeti Vízmű 26 db kútból álló figyelő hálózata. Ez egy korszerű, uniós normáknak megfelelő Monitoring Rendszer, mely folyamatosan elemzi a térségben a felszín alatti vizek minőségét. Elkészült egy Stratégiai Biztonságba Helyezési Terv is, melyben a szakemberek kijelölték a ricsei vízmű kutak védőterületének pontos határait. Az elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy a védőterületeken:

Csak így tudjuk a jövő nemzedék számára hosszú távon megvédeni a föld mélyéből kitermelhető, jelenleg még jó minőségű zempléni ivóvíz állapotát.
A fejlesztés közvetlenül három települést érint: Ricsét, Semjént és Lácacsékét, közvetve viszont az üzemeltető Zempléni Vízmű Kft. teljes működési területét, összesen több mint 44 ezer lakost, beleértve Sátoraljaújhelyt és Sárospatakot is. A fejlesztés keretében létrejött létesítmények műszaki átadását 2010. június 8-án tartják ünnepélyes keretek között. A projekt az Európai unió témogatásával, az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Bővebb információ:
Vécsi István polgármester
Telefon/fax: 47/376-003; 47/376-178
Honlap: www.ricse.hu/ivoviz