Sajtóközlemény a víz világnapja alkalmából

Európai Uniós támogatásból vízbázisvédelmi projekt indult a Zemplénben

Mennyit ér egy pohár víz Ricsén?

Ricse nagyközség Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében sikeres pályamunkát nyújtott be. Az elnyert támogatási forrás a Bodrogköz területén lévő sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázis diagnosztikai, ellenőrző vizsgálatának kiépítését szolgálja. A felszín alatti ivóvízbázis állapotának folyamatos vizsgálata elengedhetetlen annak érdekében, hogy minden háztartásban tiszta, és az uniós normáknak megfelelő víz kerüljön a poharakba.

Ricse, 2009. március 22. - Talán kevesen tudják, hogy Magyarország hidrogeológiai adottságainak köszönhetően abban a szerencsés helyzetben van, hogy ivóvízellátásának csaknem 95%-a a felszín alatti vizeken alapszik. A globális vízhiány rémével fenyegető 21. század küszöbén kijelenthetjük, hogy víztartalékainkkal tudatosan gazdálkodni kötelességünk. A lakossági, közüzemi vízigény évről évre növekszik, kielégítésére megoldást nyújthat új, eddig nem használt felszín alatti víztartalékok bekapcsolása az ivóvízhálózatba. Ezt felismerve gondolta úgy Ricse Nagyközség Önkormányzata, hogy pályázatot nyújt be a térségben fellelhető vízbázis diagnosztikai vizsgálatára. A projekt eredményeként a Zempléni Vízmű Kft szolgáltatási területén, elsősorban Ricse, Semjén és Lácacséke lakosai számára megvalósulhat a biztonságos vízellátás követelménye a korábban vízhiányos, csúcsfogyasztási időszakokban is.

Ami a felszín alatt van.
Először az 1987-ben végzett vízminőségi vizsgálatok világítottak rá arra a problémára, hogy a Ricse Körzeti Vízmű vízbázisa adottságaiból kifolyólag un. sérülékeny földtani környezetűnek minősül. A sérülékenység azt jelenti, hogy az ipari fejlődés, a nagyüzemi mezőgazdasági termelés (kemikáliák, műtrágyák használata) következtében a természeti környezet egyre nagyobb mértékben károsul. A felszín fölötti szennyezőforrásoktól csak részben védi meg a felső kőzetréteg a réteg alatti tiszta vízkészletet. A szennyező anyagok először elszennyezik a talajt, majd bejutnak a talajvízbe, és lassan évek, évtizedek alatt eljutnak a víztermelő kutakba. Ezek a folyamatok az emberi szem számára láthatatlanok, közvetlenül nem érzékelhetőek, így hajlamosak vagyunk a káros folyamat veszélyeit lebecsülni.

A megoldás: egy korszerű ellenőrző rendszer
A projekt keretében közel 104 millió forint támogatási forrásból 2010 közepére kiépül egy korszerű, uniós normáknak megfelelő monitoring rendszer (ellenőrző kutakkal), mely rendszer megfelelő berendezésekkel folyamatosan elemzi a víz minőségét, a benne található anyagokat, és ha a veszélyes, esetleg mérgező elemek koncentrációja a megengedett határérték fölé kerül, akkor riasztják az illetékes környezetvédelmi felügyelőségeket. Készül egy stratégiai biztonságba helyezési terv is, így megelőzhető, hogy az emberi szennyezés káros hatásai az ivóvíz minőségében is megjelenjenek.
Arra a kérdésre, hogy miért találták időszerűnek a projekt megvalósítását, Vécsi István, a nagyközség polgármestere egy kedvenc idézetével válaszolt: "A tiszta víz nekünk azért a legfontosabb értékünk, mert nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!"