Ricse üzemelő, sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata projekt bemutatása


A projekt műszaki megvalósítása a következő lépésekből áll:

A projekt eredményeként a RKV ellátási körzetében teljesül a távlati lakossági, ellátási cél. Megvalósul a biztonságos vízellátás követelménye a korábbiakban vízhiányos, csúcsfogyasztási időszakokban is. Megelőzhetővé válik az emberi tevékenységből származó szennyezések vízminőségre gyakorolt kedvezőtlen hatásának bekövetkezése és kijelölésre kerülnek a 123/ 1997 (VII.18) Kormányrendelet előírásainak megfelelő védőterületek a szükséges korlátozó intézkedések, műszaki beavatkozások javaslataival.

A fejlesztési célt a bemutatásra kerülő beruházási program teljesíti, megvalósíthatóságát az 1997-ben induló Vízbázisvédelmi Program számos befejezett és folyamatban lévő diagnosztikai eljárása bizonyítja.

Műszaki ismertetés

A feladatot a vonatkozó jogszabályok és a kiadott útmutatók (421. fejezet) előírásainak megfelelően az eddigi gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével kell végrehajtani. A korábban alkalmazott I + II ütemre bontás jelen esetben nem indokolt, hiszen a KEVITERV, Miskolc 5-4128-86 számú tervdokumentációja felszíni védőterület kialakítását indokolta, azaz hidraulikai számításokkal alátámasztotta a vízbázis sérülékenységét.

Továbbiakban a földtani, hidrogeológiai, hidraulikai és vízminőségi ismeretek kiegészítése szükséges mérésekkel, vizsgálatokkal, feltárásokkal, észlelő kutak telepítésével, egymásra hatás vizsgálatokkal olyan mértékig, hogy a víztermelő kutak utánpótlódási térsége megbízhatóan lehatárolható, a prognosztizált védőterület (védőidom) rendszer modellezéssel meghatározható, a vizsgált vízkészlet mennyiségi - minőségi állapota, előrejelzése pedig értékelhető legyen.

Gyűjtést és értékelést kell végezni az érintett környezet hidrogeológiai viszonyairól, az igénybevett víztér és a termelt víz mennyiségéről és minőségéről, igénybevételi módjáról, ezek időbeli változásairól, a mértékadó környezetben található szennyező forrásokról rendelkezésre álló eddigi adatok, ismeretek alapján. (Ezeket a szolgáltatónál, a területi hatóságok és szakhivatalok adattáraiban és a központi adattárakban kell felkeresni. Ide tartoznak a bármely céllal létesült és a terepfelszín alatti viszonyokról ismeretet nyújtó földtani, nyersanyagkutató és a víztermelési céllal készült fúrások adatai, a földhasználati (és mezőgazdasági) adatok, de annak becslése is, hogy egy-egy csatornázatlan településen mennyi szennyezőanyag kerülhetett eddig a vízbe, ami az ottani vízfogyasztás adataiból vezethető le.)

Meg kell határozni, hogy még milyen adatokat kell beszerezni ahhoz, hogy egyenként értékelni lehessen a károsító - főként szennyező - források eddigi és várható szerepét a vízminőség (és mennyiség) alakulásában és meg kell szerezni azokat.

Az így, a számítások céljára már teljesnek mondható adat anyag alapján előrejelzést kell készíteni arra, hogy a meglévő szennyezőforrások további működésének hatására hogyan alakul a termelt víz minősége a jövőben, s ha az előre jelzett folyamat eredménye nem elfogadható a termelt víz minőség alakulásának szempontjából, akkor azt kell meghatározni, hogy mely szennyezőforrások mikori megszüntetésével és/vagy korlátozásával alakíthatók a folyamatok olyanná, hogy a termelt (és szolgáltatott) víz minősége hosszú távon elfogadható legyen.

Az eredmény nem csak bizonyos szennyezőforrások megszüntetésének/korlátozásának szükségessége lehet; szükségesség válhat egyéb - pl. aktív vízbázis-védelmi - beavatkozás is sőt, kimutathatja a diagnosztika, hogy a károsodás nem megfordítható vagy pedig meghatározott ideig - pl. néhány évig - a vízminőség még erőteljes intézkedések ellenére is elfogadhatatlanná válik és a folyamat csak később fordul kedvező irányba.)

A program végrehajtása közben gyűjtött információk:

az oldal tetejére